Om oss

Vi er en frivillig organisasjon som hjelper fattige barn og ungdommer med utdanning slik at de kommer seg på egne bein for å forsørge seg, sine familier og bli en ressurs for samfunnet.
Ingen i Alfalah Norges styret får betalt for den innsatsen de gjør, alt gjøres frivillig slik at donerte penger kommer studenter til gode.
Støtten fra Norge kommer fattige studenter i Pakistan til gode gjennom hovedorganisasjonen Alfalah Scholarship Scheme Pakistan. www.alfalahss.org

Våre visjoner og mål.
Å utvikle en velstående, demokratisk, sivilisert og gudfryktig samfunn på grunnlag av utdanning, rettferdighet, likeverd og sunt miljø.
Å fremme høyere utdanning, karriererådgivning, bevissthet om rettigheter og gjennomsiktig fordeling av ressurser mellom flinke studenter slik at målet om velstående samfunn kan oppnås.

Å gi økonomisk støtte til fattige, flinke og trengende studenter.
Å gi pedagogisk hjelp og karriereveiledning for elevene.
Å heve levestandarden for mindre heldige familier gjennom høyere utdanning.
Å bevisstgjøre alle segmenter av samfunnet om deres sosiale og økonomiske rettigheter.
Å utvikle kjærlighet, fred og brorskap mellom ulike deler av samfunnet

Støtten fra Norge kommer fattige studenter i Pakistan til gode gjennom hovedorganisasjonen Alfalah Scholarship Scheme Pakistan til  mer  informasjon:  www.alfalahss.org