Hjem

Alfalah Scholarship Scheme Norway

En bedre måte å hjelpe en fattig person ut av fattigdom på er ved å gi vedkommende utdanning.
Ikke alle er så heldige at de har økonomi til å kunne utdanne seg.
Dette er noe vi hjelper fattige barn og ungdommer med. Ved å tilby økonomisk støtte til å ta utdanning slik at de kan komme seg på egne bein og ut av fattigdom.
Dette hjelper ikke bare personen som tar utdanning men også hans familie.